2009 év januárjában a magyarországi leonbergisek egy csoportja (egyesek szerint a sötétebbik oldal - hívjuk egyszerűen őket "blackface"-nek ami egy leonbergisnek megtisztelő! ) megfogalmazta mit szeretne kapni egy tenyésztésí szabályzatól, egy közös szabályozótól amely a fajta fenntartását szolgálja. Ezt a csoport pozitív diszkrimináció elvével aláírásával magának vallja, és e szerint kívánja a fajtát, HOBBY szinten fenntartani, tenyészteni. A feltételek elfogadása egyszerű aláírása a vendégkönyvbe történő bejegyzéssel megvalósul, ott feltüntetett elérhetőség a dekrétumra rákerül! Az elfogadók amennyiben nem sértik meg a dekrétumban rögzitetteket - azaz kötelező érvényűen elfogadják - abban az esetben jogosultak lesznek a "BLACKFACE" megkülönböztetés használatára!

 

Dekrétum a Magyarországi leonbergi-tenyésztésért

 

Preambulum:

"- Az emberek elfelejtették ezt az igazságot - mondta a róka. - Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért...
     - Felelős vagyok a rózsámért - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. "
 

Jelen dekrétum az ahhoz csatlakozó, azt aláírásukkal is megerősítő leonbergisek  önkéntes kötelezettségvállalásán alapulva, a LEONBERGI kutyafajta tenyésztésének alapkövetelményeit és az azzal kapcsolatos alaptéziseket kívánja rögzíteni, meghatározni.

1.      Szükséges a LEONBERGI vonatkozásában a következő szabályzók megteremtése:

a.   Leonbergi tartás/tenyésztés etikai szabályai

b.   Leonbergi fajta tenyésztésének minimum követelményei

c.   Leonbergi tenyésszszemle követelményei (LEOTENYÉSSZEMLE) (Egy olyan,alapjaiban véve a német tenyészvizsgának megfelelő, wesenvizsgálatot és küllemi vizsgálatot is tartalmazó, fajtaspeciális tenyészvizsga, melyet az arra jogosult szervezetek egy meghatározott bírói kör bevonásával szervezhetnek. Ezen vizsga szabályzatának és értékelési rendszerének valamint a jogosult bírók körének kidolgozása később történik),

 

2.      A szabályozás célja a fajtának megfelelő belső (wesen, karakter) és külső tulajdonságokkal bíró, egészséges, alapvetően családi kutya-típus megerősítése, fenntartása, a túlzásoktól mentes, hobbycélt szolgáló tenyésztés és fajtafenntartás, nemesítés megteremtése, elősegítése.

 

3.      A tenyésztés alaptézisei:

a.    Minden olyan LEONBERGI, amely egy MEOE tenyésszemlén  ?TENYÉSZTHETŐ? minősítést és legalább egy, a fajtatenyésztők által elismert bírótól ??leobírólista? - kitűnő minősítést kapott (növendék, nyílt, champion, és egyéb speciális 18 hónapos kortól nevezhető osztály) 1 alom tenyészthetőségére jogosultságot szerez.  (javaslat a tenyésszemle kiváltására: az helyetesíthető legyen 3 különböző leobíró általi kitünő minősítéssel)

b.    Minden olyan LEONBERGI, amely részt vesz a fajtaspeciális LEOTENYÉSSZEMLÉN (lásd 1/c. pont), és rendelkezik legalább 1 leobírólistán szereplő bírótól származó kitűnő minősítéssel (növendék, nyílt, champion, és egyéb speciális 15 hónapos kortól nevezhető osztály), az alábbiak szerint vonható tenyésztésbe:

                                                              I.      kanok esetében egész életére vonatkozóan 10 fedezésre nyílik lehetősége

                                                           II.      IntCH, és valamely ország Leonbergi klubkiállítás (növendék, nyílt, champion, és egyéb speciális 18 hónapos kortól nevezhető osztály) LEOBÍRO által kiadott első vagy második helyezésének együttes birtokosaként korlátlan fedezési jogot szerez.

                                                         III.      Szukák esetében a maximális alomszám ezen tenyészthetőségi megfelelőség esetén 4 lehet.

                                                        IV.      Ezekbe a korlátozási irányszámokba az úgynevezett ?első alom? minden esetben beleszámít, bármilyen módon is szerezte meg a kutya az arra való jogosultságot.

 

c.    A LEONBERGI fedeztetés:

                                                              I.      A fedeztetés megnyílásának lehetősége: 24 hónap, de csak megfelelő HD-eredmény birtokában (lásd később)

                                                           II.      A fedeztetés utolsó lehetősége a szuka 7. életévének betöltése.

                                                         III.      Kanok esetében 8. életév (kivétel megfelelő indok esetén lehetséges) (mélyhűtött sperma esetén a fagyasztás időpontjában lévő életév)

                                                        IV.      Az egyes fedeztetések közötti időszak:

-       6 kölyökig a szülések közötti időszak minimum 10 hónap (születéstől számítva a fedezés minimum 8. hónaptól)

-        7 kölyöktől a szülések közötti időszak minimum 14 hónap (születéstől számítva a fedezés minimum 12. hónaptól)

-       A kölyökszám a felnevelt (8 hetes korú) kölykökre vonatkozik

-        Elpusztult alom esetén is kötelező betartani a minimum 10 hónap várakozási időt (születéstől számítva a fedezés minimum 8. hónaptól)

                                                           V.      A fedeztetési időszakok (pihentetés) betartásáért a kan kutya tulajdonosa is felelős. Így, bármely magyarországi szuka befedezésekor meg kell győződnie arról, hogy a szuka pihentetése az adott időszakra vonatkozóan megtörtént, és az előírt időintervallumba beletartozik.

 

4.      Az önszabályozás alapelvét figyelembe véve a tenyésztők kötelezettséget vállalnak arra, hogy egy évben (nem adott naptári évre, hanem 365 napra folyamatosan) egy tenyészhelyen 3 alomnál több alom vállalása nem lehetséges.

 

5.      A LEOTENYÉSZSSZEMLÉt bármely olyan szervezet tarthat, és kölcsönösen elfogadott az eredménye, amely az elfogadott tenyésszemle szabályzatban megfogalmazott feltételeket teljesíteni tudja. A pontos tenyészvizsga-szabályzat valamint annak értékelési módja a későbbiek folyamán kerül megvitatásra és elfogadásra, éppúgy mint azon bírók listája, akik ezen tenyészvizsgákon a teljesítmény elbírálására jogosultakká válnak. Ötletként felmerült hogy a tenyészvizsga bírók részére egy külföldi tenyészvizsga-bíró meghívásával oktatást szervezzünk, ily módon biztosítva a szemléletegyeztetés lehetőségét és az értékelés azonosságát. A vizsga megismétlésére két alkalom áll rendezésre, ezek nem történhetnek az eredeti vizsga napján. A vizsga megismétlésére olyan anatómiai hiba esetén, mely tenyésztésből kizártnak minősíti az állatot, nincs lehetőség. A pontos szabályzat, annak kiértékelési módjának megállapítása és a bírói lista elfogadása után ahhoz minden szervezet köteles tartani magát, attól eltérés csak közös megegyezéssel jöhet létre. A szervezetek lehetőséget biztosítanak arra, hogy minden leonbergi tulajdonos azonos feltételekkel vehessen részt ezen tenyészvizsgákon, tekintet nélkül arra, hogy az éppen rendező szervezetnek tagja e vagy sem. A sikeres tenyészvizsga a rendező szervezet által az állat törzskönyvén felvezetésre kerül, a sikertelen vizsga szintúgy

 

 

6.      A tenyésztéshez jelenleg orvosi szűrésként a kötelező jellegű HD vizsgálat kerül bevezetésre.  Érvényes hiteles értékelést adó HD-vizsgálatot a kutya 22-24 hónapos korában lehet legkorábban elvégeztetni. Tenyésztésbe a kutya HD-A(mentes) illetve HD-B(átmenteni) illetve HD-C(enyhe) eredménnyel  vonható, azzal a kitétellel, hogy az enyhe (HD-C) eredmény esetén a tenyészpartner kizárólag HD-A-s minősítésű kutya lehet.  Ötletként felmerült, hogy a könyökdiszplázis (ED) valamint egyéb szűrhető genetikus betegségek (szív-, szemszűrések) megfelelő eredményű szűréséért a fedezőkanok plusz fedezési lehetőségeket kapjanak.

 

7.      A LEOBÍRÓ lista egy közmegegyezésen alapuló, a fajtát szeretni tudó, elhivatottságot érző, szakértői bírálatáról folyamatosan tanúbizonyságot tevő (nem 3 soros semmitmondó bírálatok) FCI bírókból álló lista, amely folyamatosan bővülhet. A listára való felkerülés alapja, hogy a bíró által kiadott bírálati lapok összevetése során a tenyésztők meggyőződjenek annak "hitelességéről" "szakmaiasságáról". (A jelen aláírók létrehoznak egy bírálati lapokból álló adatbázist a szakmai munka megítélésének segítése érdekében.) A szervezetek igyekeznek lépéseket tenni annak érdekében, hogy rendezvényeken ezen bírói listán szereplő bírók foglalkoztatását elősegítsék.

 

 

Jelen szabályozás nem korlátozó jellegű, hanem egy a LEONBERGI fajta megőrzésért, magas színvonalú, etikus tenyésztéséért létrejött csoport ajánlása, amelyhez bárki aláírásával szabadon csatlakozhat, a fajtát érintő információját, tudását megoszthatja és ezáltal támogathatja a LEONBERGI fajta magas színvonalon történő, hobbytenyésztők és tulajdonosok általi fenntartását, fejlesztését.

 

 

Leonbergisek 2009 (BLACKFACE)

 

ui. Kérek mindenkit aki elfogadja a "jövőképet" a VENDÉGKÖNYVBE  írja be támogató nyilatkozatát, elérhetőségét, esetlegesen kennelnevét, honlap címét, és feltüntetésre kerül, a dekrétum vállalói között! :-)

AKIK BLACK FACE-k:

http://www.leonbergi.hu/mnsissy/zico.jpg

 

dr. Szántó Eszter dr. Szántó Eszter | 2009-02-12 18:47:10
dr.szantoeszter@gmail.com e-mail

A Dekrétum tartalmával egyetértek, azt elfogadom. Blackface !
Kerekes Mária Kerekes Mária | 2009-02-12 17:50:40
sissy-haus@t-online.hu e-mail

A dekrétumot elolvastam, annak tartalmával egyetértek és magamra nézve elfogadom. BLACKFACE :-)
Kirjákné Gyurján Emese Kirjákné Gyurján Emese | 2009-02-12 09:22:09
gyurjanemese@yahoo.com e-mail

A dekrétum teljes tartalmát elfogadom.
Fodor Dezső Fodor Dezső | 2009-02-12 05:29:55
fodord@zhnet.hu e-mail

A dekrétum teljes tartalmát elfogadom.
Molnár-Werner Zsuzsanna Molnár-Werner Zsuzsanna | 2009-02-12 00:16:16
info@angelkingdom.hu e-mail

A dekrétum teljes tartalmát elfogadom.
Vida József Vida József | 2009-02-11 22:38:25
vida.jozsef@t-online.hu e-mail

A dekrétumot elolvastam, azzal egyetértek, és elfogadom. :-)
Adamek Béla Adamek Béla | 2009-02-11 22:02:32
adamek.bela@chello.hu e-mail

A dekrétumot elolvastam, azzal egyetértek, és elfogadom.
Windt Hedvig és Pazdera György Windt Hedvig és Pazdera György | 2009-02-11 21:44:22
pazderag@chello.hu e-mail

A dekrétum tartalmával egyetértünk és elfogadjuk.
Csík Pál Csík Pál | 2009-02-11 21:43:07
csikpal@invitel.hu e-mail

A dekrétumban foglaltakat elolvastam és annak tartalmával egyetértek.Elfogadom és betartom.
Korai János Korai János | 2009-02-11 21:04:43
leonbergi@citromail.hu e-mail

Az alaptézisekkel egyetértek, kiegészítve a 31.-én szintén elhangzott gondolatokkal, melyeket Józsi blogbejegyzése tartalmaz is, pl.: "az elkövetkezőkben speciális loenbergi tenyésszemlét az NKSZ-nek, ennek hiányában a L.Á.A.-nak kell megrendezni."
Juhász Tibor Juhász Tibor | 2009-02-11 20:52:08
t.juhasz@leonberger.hu e-mail

A dekrétum létrejöttében közreműködő tenyésztőként, annak tartalmával teljes mértékben egyetértek és elfogadom.
Sztrucska Ildikó Sztrucska Ildikó | 2009-02-11 20:09:56
sztrucskai@t-online.hu e-mail

A dekrétum tartalmával egyetértek, annak betartását magamra nézve kötelezően ismerem el.
Üdvözlöm létrejöttét!
Kurusa Lászlóné Kurusa Lászlóné | 2009-02-11 19:34:13
kurusalaszlo@t-online.hu e-mail

Gratulálok. Tetszik a honlap, bár nem vagyok tenyésztő csak tulajdonos a tartalmával egyetértek.
Hegedűs Veronika Hegedűs Veronika | 2009-02-11 19:11:47
hegedus.veronika@freemail.hu e-mail

A Dekrétum tartalmával egyetértek, és elfogadom!
Liptay-Wagner Nóra Liptay-Wagner Nóra | 2009-02-11 18:44:05
leownora@enternet.hu e-mail

A Dekrétum 'megszületését' örömmel üdvözöljük, köszönjük a lehetőséget, hogy megfogalmazásában részt vehettünk. Tartalmával egyetértünk, mint felelős kutyatartók (nem csak leós) kötelező érvénnyel elfogadjuk.
Újvári Tamás és Vizdák Andrea Újvári Tamás és Vizdák Andrea | 2009-02-11 18:34:18
ujvari@net-tv.hu e-mail

A Dekrétum tartalmával egyetértünk, elfogadjuk!
Molnár Tamás Molnár Tamás | 2009-02-11 15:32:35
molnar@elite-basket.hu e-mail

A dekrétumot többször olvastam, a találkozón lehetőségem volt hozzászólni, és akkor is kinyilvánítottam,hogy magamra és kutyáimra nézve is elfogadom, és betartom. Erre kérem összes barátomat, aki leonbergivel kapcsolatban áll!
cselenyaka cselenyaka | 2009-02-11 14:05:47
kjl11@freemail.hu e-mail

A dekrétumban foglaltakat elfogadom, és azt magam és a kutyáimra nézve kötelezően betartandóan elfogadom.
Kiss-Cselenyák Andrea
kirjakj kirjakj | 2009-02-11 13:16:11
kirjak@kirjak.hu e-mail

A dekrétumban foglaltakat elolvastam, annak tartalmával - mivel teljes egészében a fórumon résztvevők egységes akaratát tartalmazza - teljes egészében egyetértek, és számomra kötelező érvénnyel elfogadom.
Kirják József